Kompagniskabspraksis. Lukket for tilgang af nye patienter.
Tlf. konsultation læger kl 8.00-9.00- tlf 98 44 32 22
Blodprøvetagning kl 8.00-9.00 (hjertediagram undtaget, kræver tidsbestilling) Blodprøver kan ikke tages efter kl 13.45.
Åben konsultation: Lukket. Ved akut opstået sygdom, kontakt klinikken for en aftale på dagen.
Tids- og receptbestilling gerne kl 9.00-12.30.
Sen konsultation: Efter aftale
Handicapvenlig adgang