1: Down-load app’en ” Min læge” i App Store eller Google Play

2: Log ind første gang med Nem-Id og opret derefter  pin-kode-ligesom i din net-bank, e-Boks m-fl.

RING TIL LÆGEHUSET 98443222 og aftal videre.

Tak.